protest


protest
protest {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. protesteście {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'energiczny, zdecydowany sprzeciw, wystąpienie skierowane przeciw czemuś, co uważa się za niesłuszne, niewłaściwe; opozycja, przeciwstawienie się; też: pismo, dokument zawierający ten sprzeciw': {{/stl_7}}{{stl_10}}Stanowczy, gwałtowny protest. Uzasadniony, bezpodstawny protest. Oficjalny, pisemny protest. Wnieść, zgłosić, złożyć protest. Po ogłoszeniu wyników głosowania zaczęła narastać fala protestów. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}praw. {{/stl_8}}{{stl_7}}'akt prawny sporządzony przez sąd, notariusza, urząd pocztowy, stwierdzający odmowę wykonania zobowiązania wynikającego z weksla, czeku lub tym podobnego dokumentu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Spisać protest weksla. <niem. z fr.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Synonyms:
(solemnly), , , , , , , , , (solemnly), , , , (made in a formal manner against something)


Look at other dictionaries:

  • protest — pro·test n 1: a solemn declaration of opinion and usu. of disagreement: as a: a solemn written declaration by a notary public or U.S. consul on behalf of the holder of an instrument (as a note) announcing dishonor and declaring the liability of… …   Law dictionary

  • protest — PROTÉST, proteste, s.n. 1. Faptul de a protesta; manifestare energică împotriva unei acţiuni considerate ca nejustă; opoziţie hotărâtă; (concr.) act scris prin care se exprimă o asemenea manifestare; protestaţie. ♢ Notă de protest = act prin care …   Dicționar Român

  • protest — pròtest m DEFINICIJA 1. čin protestiranja, izražavanja nezadovoljstva i neslaganja s čim; prosvjed [izraziti protest] 2. individualni ili organizirani javni skup [organizirati protest] 3. pravn. a. u građanskom pravu, isprava kojom nadležno… …   Hrvatski jezični portal

  • Protest — Pro*test , v. i. [imp. & p. p. {Protested}; p. pr. & vb. n. {Protesting}.] [F. protester, L. protestari, pro before + testari to be a witness, testis a witness. See {Testify}.] 1. To affirm in a public or formal manner; to bear witness; to… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Protest — Pro*test , v. t. 1. To make a solemn declaration or affirmation of; to proclaim; to display; as, to protest one s loyalty. [1913 Webster] I will protest your cowardice. Shak. [1913 Webster] 2. To call as a witness in affirming or denying, or to… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • protest — mid 14c. (implied in protestation) solemn declaration, from L. protestari declare publicly, testify, protest, from pro forth, before + testari testify, from testis witness (see TESTAMENT (Cf. testament)). Original sense preserved in to protest… …   Etymology dictionary

  • Protest — Pro test, n. [Cf. F. prot[^e]t, It. protesto. See {Protest}, v.] 1. A solemn declaration of opinion, commonly a formal objection against some act; especially, a formal and solemn declaration, in writing, of dissent from the proceedings of a… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • protest — 1. The noun is pronounced with the stress on the first syllable, and the verb with the stress on the second syllable. 2. • Anatoly Koryagin, who has been imprisoned for protesting the use of psychiatry for political purposes New Yorker, 1987.… …   Modern English usage

  • protest — Protest. s. m. Terme de Banque. Acte par lequel, faute d acceptation ou de payement d une lettre de change, on declare que celuy sur qui elle est tirée & son correspondant seront tenus de tous les prejudices qu on en recevra. Faire un protest par …   Dictionnaire de l'Académie française

  • protest — see MASCULINE PROTEST …   Medical dictionary